Χρονολογία*

Κατάλογος Προσφυγών 2020

37/2020

26/11/2020

ZENDIA (MACHINERY)
LIMITED

ΔΗΜΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ

30/11/2020

Ενδιάμεση απόφαση

Ενδιάμεση απόφαση

Recourse 37-2020 endiamesi.pdfRecourse 37-2020 endiamesi.pdf

Κατάταξη*

2020037

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*