Χρονολογία*

Κατάλογος Αποφάσεων Προσφυγών 2024

50/2023

19/12/2023

COSTAS
CHRISTODOULOU LTD

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

20/03/2024

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Recourse 50-2023.pdfRecourse 50-2023.pdf

Κατάταξη*

2023050

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*