Χρονολογία*

Κατάλογος Αποφάσεων Προσφυγών 2024

45/2023

11/12/2023

SCIENTRONICS LIMITED

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

11/03/2024

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Recourse 45-2023.pdfRecourse 45-2023.pdf

Κατάταξη*

2023045

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*