Χρονολογία*

Κατάλογος Αποφάσεων Προσφυγών 2024

51/2023

28/12/2023

HILL INTERNATIONAL N.V. (HILL) –
HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR S.A. (DESFA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

16/01/2024

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Recourse 51-2023.pdfRecourse 51-2023.pdf

Κατάταξη*

2023051

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*