Χρονολογία*

Κατάλογος Αποφάσεων Προσφυγών 2024

40/2023

06/11/2023

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
(EFA VENTURES S.A)

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

29/04/2024

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Recourse 40-2023.pdfRecourse 40-2023.pdf

Κατάταξη*

2023040

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*