Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2006

84/2006

16/10/2006

CARL BROS A/S,
LDK CONSULTANTS
ENGINEERS AND
PLANNERS S.A.
ΚΑΙ ROIKOS
ENGINEERING
CONSULTANΤS S.A.

Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού-Αμαθούντας

18/10/2006

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 84-2006.pdf

Κατάταξη*

2006084

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*