Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2015

58/2015

11/12/2015

KARPOZILOS CONSTRUCTIONS
& DEVELOPMENT LTD

Κοινοτικό
Συμβούλιο Ακρωτηρίου

18/12/2015

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 58-2015.pdf

Κατάταξη*

2015058

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*