Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

19/2018

30/05/2018

WTE
WASSERTECHNIK
GmbH

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

06/06/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 19-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 19-2018.pdf

Κατάταξη*

2018019

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*