Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2008

15/2008

14/02/2008

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"STRABAG AG ΚΑΙ
ΝΕΜΕΣΙΣ
CONTRACTING PLC"

Τμήμα Δημοσίων Έργων

18/02/2008

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 15-2008.pdf

Κατάταξη*

2008015

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*