Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023

31/2023

11/08/2023

A. POTAMITIS
MEDICARE LIMITED

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

21/08/2023

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 31-2023.pdfInterim order 31-2023.pdf

Κατάταξη*

2023031

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*