Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

40/2020

18/12/2020

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜULTIBUILD LIMITED-
PANTELIDES BROS
CONSTRUCTION LIMITED JV

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΦΟΥ

22/12/2020

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 40-2020.pdfInterim order 40-2020.pdf

Κατάταξη*

2020040

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*