Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2005

83/2005

07/10/2005

DEGREMONT S.A. &
ATLASPANTOU
CO LTD

Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας

13/10/2005

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 83-2005.pdf

Κατάταξη*

2005083

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*