Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

34/2018

10/08/2018

ΤΕΚΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14/08/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

απόφαση Π.Μ. 34-2018.pdfαπόφαση Π.Μ. 34-2018.pdf

Κατάταξη*

2018034

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*