Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2017

8/2017

17/03/2017

VOUROS
HEALTHCARE LTD

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

21/03/2017

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 8-2017.pdfinterim order 8-2017.pdf

Κατάταξη*

2017008

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*