Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

17/2019

04/05/2019

MILTIADES NEOPHYTOU
CIVIL ENGINEERING
CONTRACTORS & DEVELOPERS LTD

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ

13/05/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 17-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 17-2019.pdf

Κατάταξη*

2019017

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*