Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016

41/2016

08/08/2016

ΦΑΠ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ
ΛΙΜΙΤΕΔ &
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ
(ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Τμήμα
Δημοσίων Έργων

10/08/2016

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 41-2016.pdf

Κατάταξη*

2016041

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*