Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2011

59/2011

29/11/2011

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"ATOS ORIGIN HELLAS SA –
INTRACOM IT SERVICES SA"

Τμήμα
Υπηρεσιών
Πληροφορικής

01/12/2011

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 59-2011.pdf

Κατάταξη*

2011059

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*