Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

56/2018

06/12/2018

DESALOS
WATER LTD

ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ

12/12/2018

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Απόφαση Π.Μ. 56-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 56-2018.pdf

Κατάταξη*

2018056

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*