Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

31/2020

04/11/2020

CONSORTIUM – POLCAM SYSTEMS SP. Z.O.O. – ELECTROMATIC CONSTRUCTIONS LTD – WEAREDOTS, SIA – WB ELECTRONICS SA – ZURAD SP. Z.O.O

ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12/11/2020

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Interim order 31-2020.pdfInterim order 31-2020.pdf

Κατάταξη*

2020031

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*