Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2015

28/2015

03/07/2015

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "N.I.M.E.Μ.E. J.V.",
ήτοι των εταιρειών:
MILTIADES NEOPHYTOU C.E.C.&D.,
LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD,
MEDCON CONSTRUCTIONS LTD,
ENVICON A.T.E.E.,
MYBA A.E. ΚΑΙ
ERMON A.E.

Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων

07/07/2015

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 28-2015.pdf

Κατάταξη*

2015028

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*