Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2008

53/2008

18/07/2008

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD,
CYBARCO PLC KAI ZEMCO
CONSTRUCTION LTD"

Συμβούλιο
Αποχετεύσεων Πάφου

22/07/2008

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 53-2008.pdf

Κατάταξη*

2008053

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*