Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2022

26/2022

16/09/2022

IACOVOU
CONSTRUCTION
LTD

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

21/09/2022

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 26-2022.pdfInterim order 26-2022.pdf

Κατάταξη*

2022026

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*