Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

24/2019

07/06/2019

OPTRONICS PLUS (CY) LTD,
ELTECO LTD,
S & A ELECTRICAL LTD

ΔΗΜΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

12/06/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 24-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 24-2019.pdf

Κατάταξη*

2019024

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*