Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2008

37/2008

04/06/2008

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"ENVECO A.E.,
STICHTING DELTARES,
IA.CO ENVIRONMENTAL
& WATER
CONSULTANS LTD,
ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε,
ECOLOGIC - INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL
AND EUROPEAN
ENVIRONMENTAL
POLICY"

Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων

06/06/2008

Αποσύρεται

Αποσύρεται

interim order 37-2008.pdf

Κατάταξη*

2008037

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*