Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2012

36/2012

22/06/2012

ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ

1. Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
2. Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας ως
Συντονιστική/Κεντρική Αρχή

27/06/2012

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 36-2012.pdf

Κατάταξη*

2012036

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*