Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2017

38/2017

23/11/2017

Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συμβούλιο
Αποχετεύσεων Λάρνακας

28/11/2017

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 38-2017.pdfinterim order 38-2017.pdf

Κατάταξη*

2017038

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*