Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2005

76/2005

16/09/2005

ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΤΔ

Κοινοτικό Συμβούλιο
Κουκλιών

22/09/2005

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 76-2005.pdf

Κατάταξη*

2005076

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*