Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2017

43/2017

28/12/2017

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ”ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Δήμος Λεμεσού

03/01/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 43-2017.pdfinterim order 43-2017.pdf

Κατάταξη*

2017043

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*