Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

08/2020

15/05/2020

THE MEDITERRANEAN
HOSPITAL OF CYPRUS
(MHOC) LTD

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

22/05/2020

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Interim order 08-2020.pdfInterim order 08-2020.pdf

Κατάταξη*

202008

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*