Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2005

75/2005

27/09/2005

V.A. TECH WABAG
GMBH & PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LTD

Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας

05/10/2005

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 75-2005.pdf

Κατάταξη*

2005075

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*