Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023

50/2023

22/12/2023

COSTAS
CHRISTODOULOU
LTD

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ)

28/12/2023

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 50-2023.pdfInterim order 50-2023.pdf

Κατάταξη*

2023050

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*