Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2005

46/2005

06/07/2005

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ -
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ASCE
CONSULTANTS"

Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού

14/07/2005

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 46-2005.pdf

Κατάταξη*

2005046

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*