Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023

48/2023

19/12/2023

Κοινοπραξία Εταιρειών MULTIMARINE SERVICES LTD και
ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΛΤΔ με το
όνομα «MULTIMARINE – THEMELIOTECHNIKI JV»

ΑΡΧΗ
ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ

22/12/2023

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 48-2023.pdfInterim order 48-2023.pdf

Κατάταξη*

2023048

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*