Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

15/2020

07/07/2020

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ELNIA LTD
& S. HADJICHRISTOFI
CONSTRUCTIONS LTD J.V.

ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ

10/07/2020

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 15-2020.pdfInterim order 15-2020.pdf

Κατάταξη*

2020015

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*