Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023

29/2023

21/07/2023

CONSORTIUM PARTNERS HILL
INTERNATIONAL N.V. (HILL) –
HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM
OPERATOR S.A. (DESEA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΤΔ (ΔΕΦΑ)

28/07/2023

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 29 -2023.pdfInterim order 29 -2023.pdf

Κατάταξη*

2023029

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*