Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

3/2019

04/01/2019

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MARITECH INTL LTD
– Π. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
– CP FOODLAB LTD

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

28/01/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 3-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 3-2019.pdf

Κατάταξη*

201903

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*