Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016

2/2016

07/01/2016

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "HYPERMEDIA
INTERACTIVE SERVICES LTD/
DEMSTAR BUSINESS SOLUTIONS LTD/
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ «Η ΣΟΛΕΑ»"

Επαρχιακή
Διοίκηση Λευκωσίας

11/01/2016

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 2-2016.pdf

Κατάταξη*

2016002

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*