Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016

62/2016

05/10/2016

BIOTRONICS LTD

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

07/10/2016

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 62-2016.pdfinterim order 62-2016.pdf

Κατάταξη*

2016062

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*