Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2017

28/2017

18/09/2017

ADVANCE MEDICAL
WASTE MANAGEMENT LTD

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

20/09/2017

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 28-2017.pdfinterim order 28-2017.pdf

Κατάταξη*

2017028

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*