Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023

01/2023

13/01/2023

NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

25/01/2023

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 01-2023.pdfInterim order 01-2023.pdf

Κατάταξη*

202301

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*