Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2024

17/2024

12/04/2024

LOGICOM SOLUTIONS
LIMITED

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16/04/2024

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 17-2024.pdfInterim order 17-2024.pdf

Κατάταξη*

2024017

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*