Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2017

36/2017

10/11/2017

JOINT VENTURE
ELBIOMEC LTD – KARKANIAS S.A.

Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντος

14/11/2017

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 36-2017.pdfinterim order 36-2017.pdf

Κατάταξη*

2017036

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*