Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2013

51/2013

09/12/2013

ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΤΔ

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

20/01/2014

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 51-2013.pdf

Κατάταξη*

2013051

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*