Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

23/2018

08/06/2018

SCIENTRONICS
LIMITED

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

12/06/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 23-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 23-2018.pdf

Κατάταξη*

2018023

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*