Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

58/2018

14/12/2018

ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ)
ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΤΔ

ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ

18/12/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 58-2018 1.pdfΑπόφαση Π.Μ. 58-2018 1.pdf

Κατάταξη*

2018058

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*