Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2015

38/2015

11/08/2015

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Τμήμα
Δημοσίων Έργων

13/08/2015

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 38-2015.pdf

Κατάταξη*

2015038

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*