Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2024

23/2024

17/05/2024


DATAKNIGHTS LTD

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

22/05/2024

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 23-2024.pdfInterim order 23-2024.pdf

Κατάταξη*

2024023

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*