Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2012

6/2012

06/02/2012

KEDRIS CONSTRUCTION LTD
KAI A&A ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΤΔ

Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως

10/02/2012

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 6-2012.pdf

Κατάταξη*

2012006

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*