Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2010

130/2010

30/12/2010

T & C BUILDING &
CIVIL ENGINEERING
CONTRUCTORS LTD

Επαρχιακή Διοίκηση
Πάφου

04/01/2011

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 130-2010.pdf

Κατάταξη*

2010130

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*