Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2015

14/2015

13/02/2015

VOUROS
HEALTHCARE
LIMITED

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

18/02/2015

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 14-2015.pdf

Κατάταξη*

2015014

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*